Velkommen!

Har du plassmangel og krypkjeller? Vi flytter fjell.

 

Dine ubenyttede kvadratmetere er verdifulle.

Ønsker du mer plass, utleieenhet, eller mer lys inn i kjelleren?

Å fjerne fjell i kjeller, og dermed øke takhøyde samt kvadratmetere, er en god investering.

Utvidelse av kjeller med godkjent takhøyde for BRA/p-rom gir god avkastning.

 

Vi løser også radonproblematikk. SINTEF-godkjent.

For å sikre en tørr og god kjeller, lager vi innvendig/utvendig drenering.
Vi isolerer for å hindre kuldebro.

Har du kjelleren, tar vi utfordringen.

Vi løser jobben der andre må melde pass. Der tradisjonelt sprengstoff ikke kan benyttes, bruker vi hydraulisk splitting og fjerning av fjell. Vår metode gir ingen rystelsesskader.

Visste du at det ikke er søknadspliktig å senke gulv i eksisterende kjeller?

 

 

Vi utfører også masseforflytting, opparbeidelse av uteareale, beplantning, betongarbeider og steinlegging.

 

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på: post@avax.no

 

Ved nærhet til bygninger anbefales vår metode for fjerning av fjell.

Vi gjør også utearbeid.

Ved en dreneringsjobb kan man møte på fjell eller store steiner.

Her lages det nytt elveløp

Vi benytter pnaumatikk og hydraulikk for å splitte fjell

Flott å kunne øke takhøyden!

Vi har gode priser på asfalt, stein og planter

Vi kan fjerne fjell helt inntil yttervegg