Gravearbeider:

 • Utgraving for tilbygg, garasje, uthus o.l.
 • Drenering av alle typer bygninger utv / innv.
 • Overflatedrenering
 • Rep. Av skader på grunnmurer
 • Kabelgrøfter
 • Vann og avløpsgrøfter
 • Etablering av biloppstillingsplasser
 • Rivningsoppdrag av mindre bygninger o.l.

Masseforflyttning:

 • Opplasting og bortkjøring av all type masse
 • Tilkjøring av alle typer masse

 

 

 

Kontrollert hydraulisk fjellsprekking:

 • Hydraulisk sprekking av fjell til tomter, tilbygg, grøfter o.l.
 • Hydraulisk sprekking av fjell og betong
 • Hydraulisk sprekking og utgraving av fjell i kjeller
 • Radonsperre

 

 

 

 

 Opparbeidelse av grøntarealer:

 • Hagedesign
 • Opparbeiding av utomhusarealer
 • Trefelling
 • Beplantning
 • Etablering av ferdigplen
 • Levering av matjord tilkjørt
 • Etablering og reparasjoner av gangveier, kantstein o.l.

 

 

 

 

 

Steinlegging:

 • Nylegging og reparasjon av belegningsstein
 • Nylegging og reparasjon av brostein
 • Nylegging og reparasjon av heller
 • Nylegging og reparasjon av kantstein
 • Utvendig belysning montert i belegningsstein, støttemurer og kantstein

 

 

 

 

 

 

Betongarbeide:

 • Støping av alle typer såler
 • Støping av kjellertrapper
 • Støping av alle typer støttemurer
 • Forskaling
 • Armering
 • Montering av alle typer kummer

 

Kantstein